Struktura studia

 

Vytvarka Struktura studia f1.jpg

 

Přípravné ročníky (PVV)

mohou navštěvovat děti od 5-ti do 8let.  

Výuka probíhá 1x týdně v celcích o 3 vyučovacích hodinách s přestávkami (3x 45min).

 

 


Vytvarka Struktura studia f2.jpg

 

Základní studium I. stupně.

Výuka probíhá 1x týdně v lekcích po 3 vyučovacích hodinách (3x 45min) v kolektivu 9 - 15 žáků. Od 3.třídy ZŠ jsou žáci zařazeni do 1.ročníku a toto studium je 7-leté.

 

 


Vytvarka Struktura studia f3.jpg

 

Základní studium II.stupně

je 3-leté a je určeno pro studenty středních škol a učilišť.  

Výuka probíhá 1x týdně v lekcích po 3 vyučovacích hodinách (3x 45min) v kolektivu 9 - 15 žáků.