Dana Babocká

 Mgr. Dana Babocká

Vytvarka 03.jpg

Absolventka Střední umělecko-průmyslové školy v Brně, oboru Užitá malba – ateliér ak. mal. J. Coufala.

Na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně /nyní Masarykova univerzita Brno/ vystudovala aprobaci  výtvarná výchova – český jazyk.

Výtvarné pedagogické činnosti se intenzivně věnuje od roku 1993. Mimo působení na ZUŠ spolupracovala jako externí lektorka letních výtvarných kurzů pro děti pořádaných Moravskou galerií Brno.

Kontakt:  

tel. 541 42 44 32

e-mail: babocká@zusveveri.cz