Výtvarný obor

Vytvarka O nas-Z vystavy Masozravky.jpg

 

Ve výtvarných ateliérech rádi přivítáme všechny žáky se zájmem o výtvarnou tvorbu, kterým nabízíme v rámci výuky ucelené výtvarné vzdělání. Při výuce nejmladších dětí napomáháme hrou vytvářet tvůrčí atmosféru, při níž děti vlastním tvořivým způsobem zpracovávají dané téma.

U mladších i starších žáků uplatňujeme metodu projektové výuky, která vychází z promyšlené skladby navazujících úkolů, které svojí variabilitou umožňují zařazení všech vyučovaných předmětů - plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura a využití různých technik - malba, kresba, grafika, prostorové vytváření, modelování, keramika, atd. a klasických i současných přístupů k danému tématu podle individuality žáka.

Studenty se zájmem o studium na středních i vysokých uměleckých školách připravujeme k talentovým zkouškám.

 

 

 

Vytvarka O nas-Z vystavy Bajna zvirata.jpg      

Výsledky společné práce našeho výtvarného oboru jsou každoročně prezentovány na výstavách v budově školy i mimo ni. Již tradicí se staly instalace v botanické zahradě PřF MU / dříve i v botan. zahradě LF MU /  a spolupráce na výstavách s partnerskými školami i účast v soutěžích a zejména na celostátní Přehlídce VO ZUŠ „Oči dokořán“pořádanou MŠMT, kde náš výtvarný obor získal řadu ocenění.