Pavla Šebíková

MgA. Pavla Šebíková

  Šebíková 

 Poprvé ve svém životě jsem se s tancem setkala na ZUŠ (tehdy LŠU v Jeseníku). Odtud jsem pokračovala ve studiu klasického baletu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a později taneční pedagogiky na JAMU v Brně se zaměřením na současný tanec. U nejmladších žáků se snažím rozvíjet taneční nadání a hudební vnímání rozmanitě motivovanými cvičeními a tanečními hrami a také pomůckami (šátky, stuhy, obruče…). Součástí jejich hodin je taneční gymnastika, výrazový tanec a improvizace. Podle zájmu menších či větších tanečnic využívám v hodinách různé tanečné styly: balet i tanec na špičkách, techniku José Limóna, Kreativní tanec a Contemporary techniky a také Jazz Dance. Mým cílem je vypěstovat v dětech zdravé pohybové návyky a pozitivní vztah k hudbě a tanci, zlepšovat taneční techniku a podporovat dětskou kreativitu. 


Kontakt
e-mail: sebikova@zusveveri.cz

tel: +420 541424429