Testy z HN


Testy

z

Hudební nauky

se konají ve  dnech 8. a 9. 1. 2019 a 14. 1. 2019

od 17.00 do 19.00
v učebně číslo 18 v prvním patře

 

Látka ke zkouškám z hudební nauky – 1. pololetí

 

1.ročník:

- hudební abeceda, vlastnosti tónů, notová osnova

- délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou, čtvrťová s tečkou)

- čtení a psaní not v houslovém klíči ( od malého g do c3)

- rytmus 2/4, 3/4, 4/4 taktu

- stupnice C dur, trojzvuk C dur

- znát pojmy: repetice, taktová čára, legato, staccato


2.ročník:

- názvy not v houslovém klíči od malého g – c3

- v basovém klíči od malého c – c1

- noty s posuvkami

- délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, půlová s tečkou, čtvrťová s tečkou)

- znát pojmy: stupnice, půltón, celý tón, repetice, prima a sekunda volta

- napsat stupnici: C dur, G dur, D dur, A dur, E dur a jejich tónický kvintakord

- dynamika, dynamická znaménka, rozdělení zpěvních hlasů

- dechové žesťové nástroje3.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3,

   basový  C –c1)

-  durové stupnice do 4 křížků (G, D, A, E dur), označení půltónů ve stupnici

- hlavní stupně ve stupnici

- tónický kvintakord a jeho obraty

- dynamika, dynamická znaménka

- intervaly – názvy intervalů, určení vzdáleností, tvoření intervalů od různých      

  tónů

- znát pojmy: legato, staccato, ligatura, repetice, prima a sekunda volta


4.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3,

   basový  C –c1)

- noty s posuvkami ( křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité bé)

- durové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty

- mollové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty

- rozdělení tónů do oktáv

- intervaly čisté a velké ( doplnění názvů intervalů, doplnění tónů)

- enharmonická záměna

- tempo, tempová označení

- rytmus taktů čtvrťových, osminových, půlových

- komorní soubory, orchestr, dirigent

- dělení hudebních nástrojů, strunné nástroje smyčcové, strunné nástroje        

  klávesové

- Johann Sebastian Bach (život, dílo)


5.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3,

   basový  C –c1)

- noty s posuvkami ( křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité bé)

- durové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty

- mollové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty

- stupnice stejnojmenné a paralelní

- intervaly čisté, velké, malé ( doplnění názvů intervalů, doplnění tónů)

- enharmonická záměna, tvoření enharmonických tónů

- tempo, tempová označení

- dějiny hudby: počátky hudby- pravěk, středověk, renesance, baroko


Doporučené materiály:


1.ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 1.ročník,  Hana Šípková, Martin Vozar

                   Noťáček 1 - pracovní sešit, Hana Šípková

                  Hudební nauka pracovní sešit 1, Martin Vozar


2. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 2.ročník,  Martin Vozar

                    Hudební nauka pracovní sešit 2, Martin Vozar

                    Připrav se, hrajem (si) 2., Hana Šípková


3. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 3.ročník,  Martin Vozar

                     Hudební nauka pracovní sešit 3, Martin Vozar


4. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 4.ročník,  Martin Vozar

                      Hudební nauka pracovní sešit 4, Martin Vozar


5. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 5.ročník,  Martin Vozar

                     Hudební nauka pracovní sešit 5, Martin Vozar


Další vhodné materiály pro všechny ročníky:

Příklady z hudební teorie - pracovní sešit, Martin Vozar

Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1 , Dagmar Lisá

Hudební nauka, Eva Klein - peacovní sešity A, B, C, D