Pavel Dobšík

 

Pavel Dobšík

viz dobsik.jpg

 

kytara


absolvent brněnské Hudební a dramatické konzervatoře, obor kytara.


S výukou se obvykle začíná v sedmi letech. Je ale možno, podle fyzické a psychické vyspělosti dítěte začít i dříve. Horní hranice věku není rozhodující. Lze začít i na střední škole. Důležité je rozhodnout se a začít.Začínáme hraním nejjednodušších písniček. Později hrajeme snadné skladbičky základního kytarového repertoáru. Od vyšších ročníků se žáci zapojují do hry s jinými nástroji (flétnou, houslemi aj.) nebo navštěvují komorní orchestr či Big Band, který také na naší škole působí. Nejnadanější žáky připravujeme ke studiu na konzervatoři nebo na středních pedagogických školách.

tel: 54142 44 36
e-mail: dobsik@zusveveri.cz