Naděžda Skovajsová

Naděžda Skovajsováviz skovajsova.jpg

 

klavír


      Jsem absolventkou Konzervatoře v Kroměříži, Metodického centra pro další vzdělávání pedagogů při Hudební fakultě JAMU a řady odborných seminářů předních českých i zahraničních pedagogických autorit. Od roku 1976 působím na základní umělecké škole a věnuji se vyučování klavírní hry a klavírnímu doprovodu.

      Všichni moji žáci pravidelně veřejně vystupují, nejnadanější připravuji na soutěže, na nichž jsme získali řadu ocenění (Soutěže ZUŠ, Amadeus, Per quattro mani, Dvořákův Lipník). Na mezinárodní soutěži Amadeus 2003 jsem byla oceněna porotou za vynikající přípravu žáků. Těším se na všechny děti, které projeví zájem o hru na klavír, i na ty, jejichž nadání není tak výrazné. Studium hudby totiž obohacuje osobnost každého člověka, výrazně posiluje abstraktní myšlení a fantazii, kultivuje citovou stránku - což se zúročí i v nehudební sféře života.

Kontakt: 

tel: 541 42 44 43
e-mail:
skovajsova@zusveveri.cz