Magda Crháková

Magda Crháková

zpěv, muzikálový zpěv

viz crhakova.jpg

 

Jsem absolventkou konzervatoře (1975-1981) a JAMU (1981-1985) v Brně obor sólový zpěv. Po absolvování konzervatoře jsem působila 2 sezóny (1981-1983) jako sólistka opery ve Státním divadle Zdeňka Nejedlého v Ostravě. Nastudovala jsem několik sopránových rolí v českém i světovém operním repertoáru, spolupracovala s ostravskou televizí, byla na uměleckém turné  po Španělsku s operou W.A.Mozarta Cosi van tutte. V letech 1983-2008 jsem byla sólistkou Janáčkovy opery v Brně. Je zajímavé, že do obou divadel jsem získala angažmá konkursním představením v roli Rusalky ve stejnojmenné opeře A. Dvořáka, která patří k mým nejmilejším.

 Díky svým pěveckým kvalitám i herecké tvárnosti jsem byla obsazována do oper nejrůznějších stylů českého i světového repertoáru. Např. Rusalka, Terinka, Julie, Mařenka, Karolína, Blaženka, Liška Bystrouška, Micaela, Gilda, Rosina, Despina, Constance, Zerlina. S brněnskou operou jsem absolvovala řadu zahraničních zájezdů např. do SRN, Lucemburska, Itálie.
  V současnosti pořádám již spíše koncerty komorní a koncerty pro školy v rámci výchovy mladé generace. Postupně omezuji svoji činnost uměleckou ve prospěch práce pedagogické, v které vidím hlavní náplň své současné a budoucí činnosti. Od roku 1998 vyučuji zpěv na ZUŠ. Se svými žáky jsem se zúčastnila několika pěveckých soutěží, ze kterých si vždy odvezli nějaké ceny.
    Díky dlouholeté praxi divadelní a nyní již i učitelské kladu velký důraz na přirozenost projevu, žádné napodobování nebo násilné tvoření tónu, žák musí být v pohodě fyzické i psychické a cítit se při zpěvu stejně uvolněně jako při řeči. To je cílem mé práce, aby zpěv byl stejně přirozený jako řeč nebo dýchání.
  Prostředkem k dosažení tohoto cíle je osvojení si základů pěvecké techniky a její rozvíjení podle věku, dispozic a vyspělosti jednotlivce. Každý je jiný a má jiné předpoklady. U menších dětí jde o zachování přirozeného dětského hlasu, osvojení si pěveckého dechu a správné výslovnosti.


  S postupem vývoje osobnosti jde o postupné uvědomění si a používání hlavového tónu, správné posazení hlasu, a jeho celkové uvolnění, aby zněl volně a plně v celém hlasovém rozsahu. To vše se děje nenásilně formou dechových a hlasových cvičení, říkadel, dětských, lidových a pohádkových písní, písní umělých, klasických, populárních, písní z muzikálů, případně árií z oper podle technické vyspělosti, naturelu a zájmu jednotlivců. Nejde samozřejmě jen o techniku, ta je základem pro umělecké ztvárnění písní, jde o obsah a sdělení textu, vystižení charakteru skladby. Zpívání by mělo přinášet radost účinkujícímu i posluchačům.

tel: 541 42 44 28 (pondělí, úterý)

e-mail: crhakova@zusveveri.cz