Lucie Pokorná

Lucie Pokorná

klavír

Lucie Pokorná

 

Své první poznatky v hudební oblasti jsem získala na SZUŠ v Havlíčkově Brodě u paní učitelky Blanky Skálové. Již o rok později jsem se zúčastnila klavírních soutěží, jako například: Virtuosi per musica di pianoforte Ústí nad Labem (cena ČHS za provedení skladby Bohuslava Martinů, Pro Bohemia Ostrava (2. cena), Brněnská klavírní soutěž (2.cena), Mladý klavír Pražské konzervatoře (laureátka soutěže + koncertní vystoupení v Rudolfinu), Soutěž konzervatoří (2.cena). Dále jsem pokračovala na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Evy Horákové. Své působení na této škole jsem zakončila absolventským koncertem v Besedním domě ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Brno.

V únoru letošního roku jsem také zdárně prošla přijímacím řízením na hudební fakultu JAMU, kde se od měsíce října těším na bakalářské studium. Snažím se v dětech rozvíjet muzikálnost, pohybovou i pocitovou uvolněnost a všeobecný kladný vztah k hudbě. Vždyť právě děti mají největší představivost, jsou vnímaví a bezprostřední. Mým úkolem je poté jen usměrňovat jejich vývoj a rozvíjet jejich umělecké dovednosti.

 

Kontakt:

tel: 541 42 44 35 (pondělí), 541 42 44 46 (čtvrtek)

e-mail: pokorna@zusveveri.cz