Pavel Cafourek

 

 Lucia Ročkaiová

 zobcová flétna

Absolvovala Konzervatoř v Bratislavě v oboru hra na hoboj a ve studiu pokračovala na Vysoké škole múzických umění. Zde se začala zajímat o starou hudbu a dobové nástroje. Tento zájem vyústil do šestiletého studia na Královské konzervatoři v belgickém Bruselu u renomovaných pedagogů jako Paul Dombrecht, Barthold Kuijken, Peter van Heyghen a Marcel Ponseele. 

V současnosti působí v několika barokních souborech v České republice i zahraničí a věnuje se rovněž pedagogické praxi. Ve svých hodinách se snaží využívat myšlenky historicky poučené interpretace, jako je rozvíjení vlastní tvořivosti nad rámec hudebního zápisu nebo propojení hudby s jinými uměleckými obory. Cílem výuky je především rozvíjení vztahu k hudbě a hledání uměleckého sebevyjádření.