Jolana Zedeková

 Mgr.Jolana Zedeková


 

Zástupkyně ředitele

klavír, korepetice


 


     

 

 

 

Co bych si přála? 
  
Přivést dítě ke klavíru, 
představit ho Bachovi, 
pak ho lapit skrze noty, 
kdo chce osud takový?