Jana Novotná

 Jana Novotnáviz novotna.jpg
 

 

flétna, zobcová flétna


      Jsem absolventka brněnské konzervatoře, kde jsem studovala flétnu u prof. R. Pivody, člena St. filharmonie Brno. Mám 28 let praxe v učení na ZUŠ. V současné době mám téměř tři desítky žáků, kteří většinou začali  ve věku šesti let hrát  na zobcovou flétnu a většina již pokračuje ve hře na příčnou flétnu (kolem deseti let věku). Je  možné  zapůjčení  nástroje.

 

     Kladu důraz jak na pěkný vztah mezi mnou a žáky, tak na rozvíjení jejich vztahu k hudbě. V jedné hodině je možnost výuky více žáků ( sourozenci nebo kamarádi). Moji žáci vystupují na koncertech, žákovských večerech a dalších akcích naší školy - např. v orchestru ZUŠ, spolupráce na muzikálech, cimbálová muzika nebo soubor zobcových fléten.

     Nejpracovitější a nejšikovnější žáci se zúčastňují soutěží ve hře na flétnu a někteří také pokračují ve studiu na konzervatořích a pedagogických školách. Na  přijímací  zkoušky  na  tyto  školy své  žáky  ráda  připravuji.
Je možnost pokračovat ve výuce II. cyklu ZUŠ.


tel. 541 42 44 42,  604 457 502

e-mail: novotna@zusveveri.cz

 novotna.jana1111@seznam.cz