Gabriela Tesaříková

Gabriela Tesaříkováviz tesarikova.jpg

 

klavír zpěv


      Jsem absolventkou Konzervatoře a JAMU v Brně – obor sólový zpěv. Mám dlouholetou praxi na ZUŠ a v Českém filharmonickém zboru Brno. Zaměřují se na výuku klasického a muzikálového zpěvu. Pracuji z dětmi různého věku od nejmladších až po středoškoláky. Snažím se v rámci určité pěvecké metody pracovat se žáky individuálně s ohledem na věkové a hlasové možnosti jednotlivce, probouzet u nich estetické cítění, radost ze zpěvu a snahu získávat nové vědomost.

       Žáci mé třídy se seznamují s písněmi různých autorů od jednoduchých písní k náročnějším umělým až k populárním písním. Vystupují na žákovských večerech, slavnostních koncertech sólově, nebo v komorním obsazení. Starší žáci mé třídy mají bohaté zkušenosti z muzikálů (Cesta, Atlantidy, Baron Prášil) , které byly provedeny na ZUŠ a  kde si mohli ověřit své pěvecké a pohybové schopnosti. Myslím, že velice úspěšně.

Kontakt: 

tel: 541 42 44 49
e-mail:
tesarikova@zusveveri.cz